AutiOpmaat biedt kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis en hun omgeving gespecialiseerde behandeling en begeleiding. De zorg die geboden wordt is gericht op het vergroten van het welbevinden van het kind met als doel om tot groei, ontwikkeling en een zo’n groot mogelijke zelfstandigheid te komen.


Bij AutiOpMaat werken wij volgens de methodiek Geef me de 5®. Tanya Janssen is Licentiehouder van Geef me de 5. Licentiehouders krijgen coaching van Geef me de 5 en zijn op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Lotte Zijlstra volgt momenteel de Post-HBOopleiding bij Geef me de 5. Voor meer informatie: https://www.geefmede5.nl/home

Bij AutiOpMaat kijken we altijd met de zogenaamde Autibril op. Met behulp van deze manier van kijken leren we gedrag te koppelen aan het autistisch waarnemen en denken. We gaan samen op zoek naar de oorzaak van het gedrag en bieden uitleg, psycho-educatie en praktische oplossingen.

Maatwerk

De hulpvraag van ouders en het kind vormt het uitgangspunt voor de behandeling. Onze hulpverlening is altijd op maat voor de situatie en kan plaats vinden in de situatie waarop de hulpvraag betrekking heeft. Dit kan thuis zijn maar ook op school, bij de dagbesteding of bij de sportvereniging. We maken samen met u als ouders een plan voor uw kind om van overleven weer in de situatie van echt leven te komen.

Vergoeding

De hulpverlening van AutiOpmaat kan vergoed worden door de gemeente middels een PGB. Als de vragen ook op Kinderergotherapeutisch gebied liggen kan de behandeling opgestart worden middels vergoeding van de zorgverzekeraar.

Voor vragen, aanmelding en het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met:
AutiOpMaat – Kinderergotherapie Sam-Sam
Telefoon: 0299-422922 
Tanyajanssen@kinderpraktijksamsam.nl