Scholen

Wat kan Kinderergotherapie voor een kind op school betekenen?

Kinderergotherapeuten begeleiden kinderen, met en zonder een beperking, in de schoolsetting om hun vaardigheden te optimaliseren, zodat zij succesvol aan het onderwijs kunnen deelnemen. Kinderergotherapie heeft het meeste effect in de omgeving van de leerling.

Kinderergotherapeuten inventariseren en trainen vaardigheden en optimaliseren de omgeving; zoals het schoolmeubilair of de inrichting van de speelplaats. Daarnaast wordt de sociale omgeving ondersteund, zoals de leerkracht, ouders en klasgenoten.

Kinderergotherapie is bedoeld voor kinderen die moeite hebben met het zelfstandig uitvoeren van verschillende activiteiten op school.

Vragen waar scholen aan kunnen denken om een kinderergotherapeut bij in te schakelen:

  • Fijne motoriek en voorbereidend schrijven,
  • Schrijven (motoriek, methodes, advies pen/ houding)
  • Typen
  • Plannen en organiseren van het werk
  • Prikkelverwerking in de klas
  • Aandacht en concentratie in de klas
  • Advies rondom zithouding
  • Aanpassingen en voorzieningen (kleine hulpmiddelen, maar ook de aanvraag van aangepast meubilair of een schrijfvervanger)

Voor specifieke vragen kan een Kinderergotherapeut vergoed worden vanuit een Zorgarrangement.

Tevens zijn er workshops en cursussen mogelijk voor scholen.