Te behandelen problematiek

Kinderen die bij ons aangemeld worden kunnen problemen hebben op de volgende gebieden:

Meedoen thuis

Als een kind problemen heeft met het dagelijkse activiteiten geeft de kinderergotherapeut training, begeleiding en advies aan kinderen en hun ouders.
Denk hierbij aan vragen rondom:

 • zelfstandigheid van het kind thuis
 • verzorging van / zorgtaken voor het kind
 • hulpmiddelen en voorzieningen
 • spel en sport
 • het plannen van activiteiten
 • concentratie
 • gedrag.

De vraag van het kind en zijn ouders vormt het uitgangspunt van het ergotherapietraject. Samen wordt naar oplossingen gezocht die passen bij het kind, het gezin en hun manier van leven.

Meedoen op school

De kinderergotherapeut geeft training, begeleiding en advies aan kinderen die moeite hebben met activiteiten op school. Hierbij valt te denken aan:

 • zit- en schrijfhouding
 • kleutervaardigheden
 •  (voorbereidend) schrijven
 • organisatievaardigheden
 • concentratie
 • gedrag
 •  zelfredzaamheid
 • spelen.

De vraag van kind, ouders en leerkracht vormt het uitgangspunt van de kinderergotherapie. Samen wordt gezocht naar oplossingen die passen bij de leerling, de leerkracht(en), het schoolsysteem en de klas.