PPP

logo-pppWanneer een kind problemen heeft met spreken, bewegen, of de gewone alledaagse handelingen, vinden ouders meestal vrij snel de weg naar de juiste behandeling. Naast deze lichamelijke problemen en beperkingen, waarvoor kinderpraktijk Sam-Sam alle specialistische hulp biedt, kan uw kind ook kampen met problemen van niet-lichamelijke aard.

Als Pedagogen- en Psychologenpraktijk Purmerend zijn wij gespecialiseerd in hulpverlening aan kinderen, jongeren en hun ouders. Hierbij kan het zowel gaan om problemen in de thuissituatie als om problemen op school:

Angst- en/of stemmingsklachten
Elk kind voelt zich wel eens angstig, onzeker of verdrietig. Wanneer deze gevoelens echter blijven aanhouden en het leven van uw kind gaan overheersen, is het verstandig niet lang af te wachten. In onze praktijk zijn het de meest voorkomende klachten en er zijn uitstekende behandelingen beschikbaar.

Klachten die veroorzaakt zijn door een trauma
De afgelopen tien jaar is steeds meer bekend geworden hoe nare ervaringen het dagelijks leven kunnen beïnvloeden. Een voorbeeld hiervan is de posttraumatische stressstoornis. Gelukkig is er tegenwoordig adequate behandeling mogelijk. Wij werken ook al langere tijd met de specialistische behandeling EMDR; ook volwassen en ouderen met deze indicatie worden door ons behandeld.

Gedragsproblemen
Alle kinderen zijn wel eens ‘lastig’, maar wanneer het gedrag een probleem begint te worden, is daarvoor meestal een onderliggende oorzaak aan te wijzen. Om die oorzaak te vinden is soms onderzoek nodig, waarna besloten kan worden tot begeleiding van de ouders en/of behandeling van het kind.

Ontwikkelings- en leerproblemen
Hierbij kan het gaan om AD(H)D, stoornissen in het autistische spectrum, tics, een ontwikkelingsachterstand, hechtingsproblemen of een niet-verbale leerstoornis (NLD). In onze praktijk doen wij gericht onderzoek, ook neuropsychologisch, en hebben we veel ervaring met de behandeling en begeleiding van deze kinderen.

Opvoedingsproblemen
Bij de opvoeding van kinderen kunnen problemen ontstaan doordat er problemen binnen het gezin zijn, maar ook door kinderen met een eigen temperament of voorgeschiedenis.

Hiernaast verrichten wij op verzoek ook intelligentieonderzoek bij kinderen en jeugdigen. Vaak gaat het hier om een zogenaamde ‘second opinion’, bijvoorbeeld wanneer aan het einde van de basisschool een heel andere score behaald wordt dan men had verwacht. Ook doen wij onderzoek naar hoogbegaafdheid.

Onze kleinschalige praktijk (twee personen) beschikt over uitgebreide en diepgaande ervaring in de specialistische hulpverlening aan kinderen, jongeren, en hun ouders. Wij streven ernaar onze deskundigheid aan te bieden in een situatie die voor zowel kinderen als ouders veilig en vertrouwd is, en waarbij uw privacy gerespecteerd wordt. Wij leveren vooral maatwerk.

Voor meer informatie over de door ons behandelde problemen, specialisaties, gehanteerde methodiek, aanmelding en bekostiging, verwijzen wij u graag naar onze eigen website:
www.ppp.praktijkinfo.nl