Kinderergotherapie… voor als het niet vanzelf gaat!

Kinderergotherapie is paramedische zorg, net zoals fysiotherapie en logopedie. 

Kinderergotherapie Sam-Sam helpt kinderen die problemen ervaren bij hun zelfstandig functioneren thuis en op school.
Kinderen kunnen een verminderde zelfstandigheid in het dagelijks en maatschappelijk leven ervaren door:

 • lichamelijke, psychische en/of verstandelijke beperking
 • leerproblemen, gedragsproblemen of ontwikkelingsproblemen
 • belemmeringen in hun sociale of fysieke omgeving

Kinderen kunnen aangemeld worden met problemen op de volgende gebieden:

Meedoen op thuis

 • zelfstandigheid/ zelfredzaamheid van het kind thuis
 • verzorging van / zorgtaken voor het kind
 • spel en sport
 • het plannen van activiteiten
 • concentratie en aandacht
 • gedrag
 • hulpmiddelen, voorzieningen en aanpassingen

Meedoen op school

 • fijn motorische kleutervaardigheden
 •  (voorbereidend) schrijven
 • organisatievaardigheden
 • concentratie – aandacht – werkhouding
 • gedrag
 • zelfredzaamheid
 • spelen
 • zit- en schrijfhouding

De hulpvraag vormt het uitgangspunt en uw kind staat hierbij centraal. De kinderergotherapeut zoekt naar efficiënte oplossingen aansluitend op de oorzaken van de problemen van uw kind. Om een zo optimaal mogelijk resultaat voor uw kind te bereiken werkt Kinderergotherapie Sam-Sam nauw samen met alle betrokkenen zoals scholen, zorginstanties en andere hulpverleners.

Sinds juli 2018 is Tanya Janssen officieel Licentiehouder van Geef me de 5. Gespecialiseerde begeleiding, behandeling en advies volgens deze praktische methodiek voor omgang met mensen met Autisme wordt vanuit de Kinderergotherapie aangeboden. Deze hulpverlening is alleen gericht op kinderen en hun systeem.
Voor meer informatie: AutiOpMaat en https://www.geefmede5.nl/home

Wilt u weten hoe de Kinderergotherapeut uw kind verder kan helpen neem dan contact op via
Kinderergotherapie Sam-Sam
Telefoon: 0299-422922
Tanyajanssen@kinderpraktijksamsam.nl