Doelgroepen

De logopedisten van Sam-Sam beschikken over specialistische kennis en affiniteit voor het behandelen van kinderen. We begeleiden kinderen en hun ouders met onder andere:

 • Eet- en drinkproblematiek bij kinderen tot 2 jaar; pre verbale logopedie
 • Eet- en drinkproblematiek op latere leeftijd
 • Spraak/taalproblematiek
 • Afwijkend mondgedrag 
 • Problemen in de verbale communicatie (denk hierbij aan: Ondersteunde communicatie in de vorm van gebaren en inzet van hulpmiddelen en materialen om de communicatie te ondersteunen)
 • zintuigelijke prikkelverwerkingsstoornissen
 • Voorschotbehandeling aan kleuters groep 2 o.a. algemene taalstimulering en stimuleren van de leesvoorwaarden
 • auditieve verwerkingsproblemen
 • problemen in het werkgeheugen gerelateerd aan de spraak-/ taalontwikkeling

Hiervoor zijn wij geschoold in onder andere:

 • PROMPT
 • Acoustic Pioneer
 • de Hanen ouderprogramma’s: praten doe je met z’n tweeën en meer dan woorden
 • OMFT

 

Eet/drinkproblematiek

Spraak/taalproblematiek

Communicatie ondersteuning

Sensorische informatie verwerking

Hanen ouderprogramma’s Praten doe je met z’n tweeën en Meer dan woorden

Auditieve problematiek en training

Schoolse vaardigheden