Doelgroepen

De logopedisten van Sam-Sam beschikken over specialistische kennis en affiniteit voor het behandelen van kinderen met uiteenlopende problemen.

  • Eet- en drinkproblematiek bij kinderen tot 2 jaar; pre verbale logopedie
  • Eet- en drinkproblematiek op latere leeftijd
  • Spraak/taalproblematiek
  • Afwijkend mondgedrag (OMFT)
  • Ondersteunde communicatie; inzet van middelen en materialen om de communicatie te ondersteunen
  • Behandeling van kinderen met zintuigelijke prikkelverwerkingsstoornissen
  • Voorschotbehandeling aan kleuters groep 2 o.a. algemene taalstimulering en stimuleren van de leesvoorwaarden
  • Ouderbegeleiding Hanen en More than Words
  • auditieve verwerkingsproblemen
  • problemen in het werkgeheugen gerelateerd aan de spraak-/ taalontwikkeling

Eet/drinkproblematiek

Spraak/taalproblematiek

Communicatie ondersteuning

Sensorische informatie verwerking

Hanen en More than Words

Auditieve problematiek en training

Schoolse vaardigheden