Onderzoek en behandeling

Onze fysiotherapeuten volgen bij iedere behandeling een vast stappenplan: intake, onderzoek, behandelplan, behandelperiode en afronding.

De intake
Tijdens de intake worden de gegevens van het kind opgenomen en proberen wij duidelijkheid te krijgen over de hulpvraag en de reden van aanmelding. Het gesprek vindt plaats met de ouder/verzorger en indien mogelijk in het bijzijn van het kind.

Onderzoek
Dit bestaat uit het uitvoeren van gestandaardiseerde testen, observatie van de motoriek, gericht bewegingsonderzoek en het invullen van vragenlijsten.

Behandelplan
Met de gegevens uit de intake en het onderzoek stellen wij een behandelplan op. Hierin worden de doelstellingen van de therapie geformuleerd. Ook geven wij hierin aan hoelang de behandeling zal duren. Het behandelplan wordt besproken met de ouders/verzorgers. Wij rapporteren het behandelplan ook aan de verwijzer.

Behandelperiode
Wij gebruiken functionele oefentherapie om de doelstellingen die in het behandelplan zijn opgesteld te realiseren. Tijdens deze periode evalueren wij regelmatig met ouders/verzorgers, verwijzers, leerkrachten en eventuele andere betrokkenen of de behandeling het gewenste resultaat oplevert. En als het nodig is, dan passen wij de doelstellingen en/of de behandeling aan.

Afronding
De behandeling wordt afgesloten. Indien nodig wordt een afrondende rapportage voor de verwijzer geschreven

Aan huis behandeling
Kinderen onder de 1 jaar worden in de thuissituatie behandeld. Op deze manier kunnen wij zo optimaal mogelijk adviseren in de veilige thuisomgeving van uw baby. Hierdoor wordt onnodige onrust vermeden en houden we rekening met de belastbaarheid van uw baby.

Oudere kinderen behandelen wij ook thuis als hun gezondheidssituatie het niet toelaat om naar de praktijk toe te komen.