Communiceren is voor ieder mens een basisbehoefte. Er kunnen echter allerlei oorzaken zijn waardoor bij een kind de ontwikkeling van spraak en taal traag op gang komt of zelfs stagneert.

Omdat het kind hierdoor wordt beperkt in zijn communicatie met anderen, is het belangrijk dat deze problemen zo adequaat en vroeg mogelijk worden behandeld. In onze logopediepraktijk onderzoeken en behandelen wij kinderen die problemen hebben in de communicatie en/ of met eten en drinken.

Als kinderlogopedisten zijn wij gespecialiseerd in het behandelen van zeer jonge kinderen en kinderen met een verstandelijke en of lichamelijke beperking, ASS, gedrag- en ontwikkelingsproblematiek.