Aanmelding en bekostiging

Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van alle ziektekostenverzekeringen. Iedereen heeft recht op 10 uur ergotherapie per kalenderjaar. Sommige verzekeraars vergoeden meer in de aanvullende verzekering. De polis van uw zorgverzekeraar biedt u daarover meer inzicht.

Voor meer informatie zie: http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/ergotherapie

Directe Toegankelijkheid Ergotherapie:
Kinderergotherapie Sam-Sam is direct toegankelijk voor de ergotherapie. Dit wil zeggen dat bij de start van een ergotherapietraject geen verwijsbrief van de (huis)arts nodig is.

Bij aanvang van de behandeling wordt een DTE-screening gedaan. In deze screening wordt beoordeeld of de hulpvraag thuis hoort bij de Kinderergotherapeut. Daarnaast wordt uitgesloten dat het kind geen onderliggende klachten heeft die een risico voor de gezondheid kunnen zijn wanneer ze niet door een arts worden behandeld.

Een verwijsbrief is wel nodig indien:

  • als u een verzekering heeft van de CZ/OHRA of Delta Loyd
  • als u liever uw hulpvraag eerst met uw huisarts wilt bespreken
  • als u liever de DTE-screening wilt overslaan.

Zelf bekostigen
Het is ook mogelijk om de ergotherapiebehandelingen zelf te financieren. Het NZA tarief Ergotherapie bedraagt per 1 januari 2018 € 17,00 per 15 minuten behandeltijd. Indien een consult op locatie noodzakelijk is, wordt een aan huistoeslag van € 27,50 in rekening gebracht.

Gelden Passend Onderwijs
Voor observatie of behandelingen van kinderen op school kan er  gekozen worden om de vergoeding te laten plaatsvinden vanuit de gelden van Passend Onderwijs.  Hoe het budget wordt ingezet is afhankelijk van het beleid dat de scholen in het samenwerkingsverband passend onderwijs hebben gemaakt.

Adviserende diensten voor scholen:
Ergotherapie kan ook ingekocht worden door bedrijven, scholen en instellingen. Het gaat hierbij voornamelijk om adviserende diensten.  Maak vrijblijvend een afspraak voor hetgeen Kinderergotherapie Sam-Sam u te bieden heeft.

Voor vragen, aanmelding en het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met:
Kinderergotherapie Sam-Sam
Telefoon: 0299-422922 
Tanyajanssen@kinderpraktijksamsam.nl