Aanmelding en bekostiging

Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van alle ziektekostenverzekeringen. Iedereen heeft recht op 10 uur ergotherapie per kalenderjaar. Sommige verzekeraars vergoeden meer in de aanvullende verzekering. De polis van uw zorgverzekeraar biedt u daarover meer inzicht.

Voor meer informatie zie: http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/ergotherapie

Directe Toegankelijkheid Ergotherapie:
Kinderergotherapie Sam-Sam is direct toegankelijk voor de ergotherapie. Dit wil zeggen dat bij de start van een ergotherapietraject geen verwijsbrief van de (huis)arts nodig is.

Bij aanvang van de behandeling wordt een DTE-screening gedaan. In deze screening wordt beoordeeld of de hulpvraag thuis hoort bij de Kinderergotherapeut. Daarnaast wordt uitgesloten dat het kind geen onderliggende klachten heeft die een risico voor de gezondheid kunnen zijn wanneer ze niet door een arts worden behandeld.

Een verwijsbrief is wel nodig indien:

  • als u liever uw hulpvraag eerst met uw huisarts wilt bespreken
  • als u liever de DTE-screening wilt overslaan.

Zelf bekostigen
Het is ook mogelijk om de kinderergotherapie behandelingen zelf te financieren. Hiervoor geld een tarief van €35,00 per half uur.  Indien een consult op locatie noodzakelijk is, wordt een aan huistoeslag van € 27,50 in rekening gebracht.

Jeugdwet
In sommige gevallen is het mogelijk om onze hulpverlening te laten bekostigen vanuit de jeugdwet.  Wanneer een langer traject nodig is kan met de  consulent van het Loket Jeugd van de gemeente onderzocht worden wat de mogelijkheden hiervoor zijn.

Adviserende diensten voor scholen:
Kinderergotherapie kan ook ingekocht worden door bedrijven, scholen en instellingen. Het gaat hierbij om het geven van lezingen en adviserende diensten.

Voor vragen, aanmelding en het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met:

Kinderergotherapie Sam-Sam
Telefoon: 0299-422922 
Tanyajanssen@kinderpraktijksamsam.nl