Samenwerken met derden

Kinderfysiotherapie Sam-Sam werkt samen met de volgende scholen:

  • Martin Luther Kingschool, ZMLK onderwijs
  • SBO Het Plankier
  • Alexander Roozendaalschool, onderwijs voor kinderen met spraak / taal problemen
  • SKC – Specialistisch Kind Centrum Waterland