Doelgroepen

De kinderergotherapeut van Sam-Sam beschikt over specialistische kennis en affiniteit voor het behandelen van kinderen met :

  • Verstandelijke beperkingen, o.a. kinderen met het syndroom van Down
  • Beperkingen a.g.v. neurologische aandoeningen
  • Complex meervoudige handicaps
  • Autisme en verwante stoornissen
  • Leer en/of gedragsproblemen, zoals AD(H)D, PDD-NOS/ASS, DCD
  • Hoogbegaafde kinderen
  • Ontwikkelingachterstand
  • Aandachts-/Concentratieproblemen
  • Problemen binnen de Sensorische informatieverwerking