Doelgroepen

De kinderergotherapeut van Sam-Sam beschikt over specialistische kennis en affiniteit voor het behandelen van kinderen met :

 • Autisme Spectrum Stoornissen, ASS
 • Problemen binnen de Sensorische informatieverwerking
 • Problemen met fijn motorische kleutervaardigheden zoals kleuren, knippen en knutselen
 • Problemen met schrijven
 • Aandachts-/Concentratie/ Werkhoudingsproblemen
 • Leer en/of gedragsproblemen, zoals AD(H)D, NLD, DCD
 • Hoogbegaafde kinderen
 • Ontwikkelingachterstand
 • Verstandelijke beperkingen, o.a. kinderen met het syndroom van Down
 • Beperkingen a.g.v. neurologische aandoeningen
 • Complex meervoudige handicaps