Klachtenregeling

Het is belangrijk om, ook wanneer het om klachten gaat, duidelijkheid te hebben over wat u kunt doen. Uiteraard is het vanzelfsprekend dat u een klacht eerst bespreekt met de behandelend therapeut. Mocht u er echter niet uitkomen dan kunt u terecht bij de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn van het NPI. Op internet zijn zij bereikbaar op:
Klachtencommissie paramedici